Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 13 marca 2020r.

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020. 365 j.t.) w związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach sądowych

zarządzam:

  1. Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku sądu.
  2. Ograniczenie funkcjonowania Zespołu Sądowej Służby Kuratorskiej poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów za wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki i ograniczenia wizyt w terenie do niezbędnego minimum oraz polecam udzielanie informacji i dokonywanie ustaleń za pomocą środków telekomunikacyjnych.  
  3. Odwołanie dyżurów Prezesa oraz Przewodniczących Wydziałów. Wszelkie skargi i wnioski należy składać na pośrednictwem operatorów pocztowych.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 13 marca 2020r.

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d