Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 12 marca 2020r.

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach sądowych oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 9a § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020. 365 j.t.) zarządzam:

1. Odwołanie rozpraw oraz posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu  wyznaczonych w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 27 marca 2020 roku za wyjątkiem spraw pilnych, określonych w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych   (Dz.U.2019. 1141).

2. Ogłosić zarządzenie na stronie internetowej Sądu oraz na drzwiach wejściowych sądu.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 12 marca 2020r.

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d