Zarządzenie nr 3/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 12 marca 2020r.

1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne  na podstawie art. 54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu   z a r z a d z a m   od 13 marca 2020r. do odwołania:

  • ograniczenie obecności w sądzie  jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych);
  • zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów przez Biuro Podawcze i Sekretariaty Wydziałów;
  • ograniczenie funkcjonowania Biura Podawczego  Punktu Informacyjnego  wyłącznie do odbierania korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego oraz tylko telefonicznej i za pośrednictwem poczty e-mail formy kontaktu;
  • wyłączenie udostępniania akt do czytania w sekretariatach wydziałów;
  • wprowadza się pomiar temperatury ciała przed wejściem do budynku sądu w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną;

2.  Na podstawie § 39.1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych zarządzam od 13 marca 2020r. do odwołania godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu od godz. 7.00 do godz. 15.00

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 3/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 12 marca 2020r.

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d