Zarządzenie nr 16/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 22 maja 2020r.

Na podstawie art. 22 i 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020. 365 j.t.) zarządzam:

 1. Rozpoznawanie spraw na posiedzeniach jawnych:
  - przez I Wydział Cywilny na sali nr 4,
  - przez II Wydział Karny na sali nr 26,
  - przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich na sali nr 40.
 2. Wyznaczanie przez każdy z Wydziałów tylko jednej sesji jawnej w danym dniu.
 3. Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów co ustalenia harmonogramu korzystania z sal rozpraw.
 4. Ograniczenie udziału w rozprawach  do osób wezwanych i zawiadomionych.
 5. Zachowanie przez osoby oczekujące na rozprawę przed salą  w wymaganej przepisami  odległości od innych osób.
 6. Obowiązek zakrywania nosa i ust przez osoby przebywające na sali.
 7. Zachowanie środków bezpieczeństwa oraz odpowiedniego odstępu od siebie przez strony i pełnomocników uczestniczących w posiedzeniu.
 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 16/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 22 maja 2020r.

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d