System dozoru elektronicznego

Od dnia 01 stycznia 2012 roku odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego obejmuje r?wnież właściwość Apelacji Szczecińskiej, w tym Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.

Wnioski o odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem można składać po 01 stycznia 2012 roku.

Taką możliwość przewiduje ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 07.09.2007 r., kt?ra weszła w życie 01.09.2009 roku (Dz. U. 2008.172.1069) z p?źń. zm.(Dz. U. 2009.19.100, Dz. U. 2010.101.647).

Pliki do pobrania: