Samodzielna Sekcja Administracyjna

Do zakresu działania Samodzielnej Sekcji Administracyjnej należą w szczególności:

  • sprawy organizacyjne sądu rejonowego,
  • prowadzenie sekretariatu prezesa,
  • sprawy ławników,
  • nadzór nad archiwum zakładowym,
  • sprawy kadrowe.

Ponadto w Oddziale Administracyjnym znajdują się:

  • listy biegłych sądowych,
  • listy tłumaczy przysięgłych,
  • listy lekarzy sądowych.

Kierownik: Teresa Pietkun
Pokój nr 38
Telefon: (95) 742 40 00
Fax: (95) 742 40 16

adres e-mail: sekretariat@miedzyrzecz.sr.gov.pl


Interesanci przyjmowani są w sekretariacie codziennie w godzinach urzędowania Sądu.

Rejestr zmian dla: Samodzielna Sekcja Administracyjna