Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
Tel. 22 55 17 700
fax. 22 82 76 453
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Dla województwa lubuskiego:
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
Tel. 71 34 69 115
fax 71 34 34 325