Przeglądanie Ksiąg Wieczystych

Informujemy, że uruchomiona została strona internetowa:

http://ekw.ms.gov.pl

pozwalająca na dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. Umożliwia ona przeglądanie treści elektronicznych ksiąg wieczystych podobnie jak ma to miejsce w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Rejestr zmian dla: Przeglądanie Ksiąg Wieczystych