Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza NS 109/18

W Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 109/18 złożony został wykaz inwentarza po zmarłym Jacku Krzemieniu, zmarłym w dniu 28 lutego 2018 roku, posiadającym numer PESEL 71032600638, ostatnio zamieszkałym w Międzyrzeczu , przy ul. Dąbrowskiego 6/5.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza NS 109/18 (plik pdf)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza NS 109/18