OBWIESZCZENIE O 1 WOLNYM STANOWISKU SĘDZIOWSKIM W SĄDZIE REJONOWYM W MIĘDZYRZECZU

W Monitorze Polskim poz. 713, wydanym w dniu 23 lipca 2018 r., ukazało się obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości (z dnia 12 lipca 2018 r.) o jednym wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu. Stanowisko to przewidziane jest do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
Kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie zgłasza się Prezesowi Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 j.t. ze zm.) w art. 57 § 2 (zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego to postępowanie, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa).
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich:  http://monitorpolski.gov.pl/mp/2018/713/1

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O 1 WOLNYM STANOWISKU SĘDZIOWSKIM W SĄDZIE REJONOWYM W MIĘDZYRZECZU

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d