Majątek

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu dysponuje:

  1. Przekazaną w trwały zarząd nieruchomością zabudowaną  budynkiem w udziale 60/100 części, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu Księga Wieczysta KW nr GW1M/00020936/6.
  2. Majątkiem ruchomym, które stanowi wyposażenie biurowe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności oraz służące ochronie osób i mienia.

Rejestr zmian dla: Majątek