Prezes

Arkadiusz Rzeźnicki

Sędzia Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu

Sekretariat Prezesa:

Tel.: 95 742 40 00

Fax: 95 742 40 16

E-mail: sekretariat@miedzyrzecz.sr.gov.pl

Przyjęcia interesantów: poniedziałki 13:00 - 15:00


Zakres działania:

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr.98,poz.1070 z późniejszymi zmianami) Prezes Sądu:

  1. kieruje sadem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu lub kierownika finansowego sądu,
  2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
  3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
  4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
  5. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, z zastrzeżeniem art. 11 § 3.

§ 2. Prezes sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz prezesowi sądu przełożonego.

Rejestr zmian dla: Prezes

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
b/d