III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Rozpoznaje pierwszoinstancyjne sprawy rodzinne i opiekuńcze oraz sprawy określone ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Przewodniczący Wydziału: Sędzia SR  Ola Ostrowska
Pokój nr 42a

Kierownik sekretariatu: Małgorzata Sobiech
Telefon/fax: (95) 742 40 03
Pokój nr 42

adres e-mail: rodzinny@miedzyrzecz.sr.gov.pl


Interesanci przyjmowani są w sekretariacie wydziału codziennie w godzinach urzędowania Sądu.
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów tylko w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy wydziału, w poniedziałek od godz. 9:00 do 12:00.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
b/d