I Wydział Cywilny

Rozpoznaje w I instancji sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 tysięcy PLN, o naruszenie posiadania, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dotyczące stwierdzenia nabycia spadku i jego działu, o zniesienie współwłasności, o podział majątku, o ustanowienie drogi koniecznej, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o stwierdzenie zasiedzenia, o przepadek rzeczy oraz dotyczące egzekucji sądowej.


Przewodniczący Wydziału: Sędzia SR Arkadiusz Rzeźnicki
Pokój nr 25a
Zastępstwo podczas nieobecności: Sędzia SR Iwona Radziszewska

Kierownik sekretariatu: Iwona Rydzanicz
Telefon/fax: (95) 742 40 01
Pokój nr 25

e-mail: cywilny@miedzyrzecz.sr.gov.pl


Interesanci przyjmowani są w sekretariacie wydziału codziennie w godzinach urzędowania Sądu.
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów tylko w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy wydziału, w poniedziałek od godz. 9:00 do 12:00.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny